instagram

Изглежда не останаха много области, в които изкусвеният интелект да не се е намесил все още, независимо дали става въпрос за кола, по-лесно откриване на музика, ретуширане на снимки, или помощ за хора с увредено зрение. Машинното обучение вече може да помогне за откриване на депресия, само като проследи публикациите ви в Instagram. Това сочи изследване, публикувано тези дни, в което са наблюдавани 166 потребители за основни маркери за клинична депресия. Авторите на това проучване твърдят, че оценката, извършена от системата, базирана на изкуствен интелект, е била по-успешна от тази на общопрактикуващи лекари при диагностициране на състоянието.

Статистическите характеристики са извлечени от 43 950 потребители на социалната мрежа, като е използван анализ на цветовете, компоненти на мета данните и алгоритъм за откриване на лица. Резултатите на този модел надминават средната диагностична успеваемост но общопрактикуващите лекари, по отношение на депресията, дори когато анализът е ограничен до постове, направени преди установяване на състоянието на наблюдаваните индивиди.

Системата изследва редица фактори, вариращи от цветовете, които съдържат снимките, включително и използваните филтри, до честотата на публикуване. Според проучванията, свързани с настроението, цвета и психическото здраве, здравите индивиди обикновено предпочитат по-ярки цветове, докато депресираните потребители се ориентират към по-тъмните и сиви нюанси.

Депресията е силно свързана с намалената социална активност и тъй като Instagram се използва за споделяне на лични преживявания, логично е да се предположи, че публикуваните снимки с хора на тях, обхващат определен аспект от социалния живот на потребителя. Тази предпоставка е използвана за алгоритъма за откриване на лица и анализиране на публикациите в социалната мрежа. Освен това са взети предвид и коментарите и харесванията, получени от постовете, като мярка за ангажиране на общността и честотата на публикуване, като маркер за ангажираността на самия потребител. Интересното тук е, че по-малкото харесвания и повечето коментари са характерни именно за депресираните индивиди.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This