_LIL7364

На тържествената церемония по повод Световния ГИС ден в България министърът на околната среда и водите Юлиан Попов прие най-високото международно ГИС отличие за внедрените от МОСВ стратегически ГИС системи

 

Отличия за специални постижения в областта на Географските информационни системи (ГИС) бяха връчени на 15 ноември в Гранд хотел Милениум София по повод Световния ГИС ден. В рамките на церемонията бяха наградени и победителите в Националния образователен конкурс „Изучаваме света с ГИС“. Събитието се организира от Есри България в партньорство с повече от 50 водещи организации от различни сфери.

„Цял свят днес – повече от 80 страни, милиони представители на организации от разнообразни сектори, честват ГИС деня. Радвам, се че ние също стоим изключително достойно на международната карта на това събитие. В нашата малка страна успяваме да изградим иновативни и същевременно изключително полезни ГИС системи.“ – с тези думи откри тържествената церемония г-жа Евгения Караджова, основател и управител на Есри България.

Тази година награди за специални постижения в ГИС бяха връчени в пет категории – „Държавна администрация“, „Местно самоуправление“, „Частен сектор“, „Сигурност“ и „Международна организация“.

В категория „Държавна администрация“ най-високото международно отличие в сферата на ГИС технологиите бе присъдено на Министерството на околната среда и водите за реализираните три стратегически системи, базирани на най-съвременни ГИС технологии – Информационна система за управление на риска от наводнения, Надграждане на Единната информационна система за управление на защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000 и Система за управление на водите в басейна на река Искър. За специалните си постижения в прилагане на ГИС, Министерството на околната среда и водите беше избрано сред над 100 000 кандидатури от цял свят. Престижната награда връчи Филип Мот, генерален директор на Есри Европа на Юлиан Попов, министър на околната среда и водите.

„Може би много хора не знаят, но всички ние зависим все повече и повече от географските информационните системи. Много съм горд, че получаваме тази награда. Приемам я от името на всички служители на министерството. Очакването ми е да напредваме все повече и повече в анализите на всички природни климатични рискове, за да се изправяме  по-информирани пред тях и да ги управляваме още по-ефективно“ – заяви министър Попов.

В категория „Местно самоуправление“ община Чирпан беше отличена за прилагане на най-съвременни ГИС технологии за повишаване ефективността на дейностите, свързани с устройство на територията. Николай Найденов, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, връчи наградата на община Чирпан.

Най-голямата частна газоразпределителна компания в България – Овергаз получи отличие в категория „Частен сектор“. Овергаз внедрява и развива цялостна корпоративна ГИС система, която повишава ефективността на управлението на газоразпределителната мрежа и подпомага дейностите по планиране, проектиране и вземане на управленски решения при реализацията на инфраструктурните проекти, свързани с газификацията на българските градове. Иван Михайлов, главен изпълнителен директор на Американска търговска Камара в България, връчи престижното отличие на Вилиян Янакиев, заместник изпълнителен директор на Овергаз Мрежи.

В категория „Сигурност“ Министерството на отбраната беше отличено за прилагане на най-съвременни ГИС технологии за създаване и развиване на способности за работа с геопространствени данни и оперативна съвместимост, които отговарят на високите стандарти на партньорските организации и НАТО. Полковник Георги Попов, Министерство на отбраната, получи престижното отличие от Константин Зографов, регионален вицепрезидент за Югоизточна Европа на AFCEA International, член на Борда на директорите на AFCEA International и президент на AFCEA-секция София.

В категория „Международна организация“ отличието отиде при CWP Global за изграждане и развитие на иновативни облачни ГИС приложения за повишаване ефективността на управлението и достъпа до информация за ВЕИ проектите на дружеството на глобално ниво. Доброслав Димитров, председател на Българската асоциация на софтуерните компании, връчи отличието на Владимир Крумов, Глобален мениджър оценка на ВЕИ ресурсите в CWP Global.

В рамките на церемонията бяха наградени и победителите в Националния образователен конкурс „Изучаваме света с ГИС“. Конкурсът се организира под патронажа на Министерство на образованието и науката.

Десетки преподаватели, студенти и ученици се включиха в конкурса с уеб ГИС карти, приложения и сторимапове на разнообразни теми – от образование и изучаване на явления, през общественозначими теми като мир и екология, до пътешествия и туризъм. Всички изпратени проекти бяха оценени от експертно жури в състав: проф. д-р Георги Железов, Ръководител на департамент „География“ към Националния институт по Геофизика, Геодезия и География към БАН; доц. инж. Силвия Маринова, Ръководител на Лаборатория по Картография и ГИС към Университета по архитектура, строителство и геодезия и д-р инж. Деница Савова-Георгиева, Ръководител Образование в Есри България.

В категория Преподаватели първото място отиде при Десислава Мишева от 79 СУ „Индира Ганди“ в София за интерактивния й ГИС проект „Да рециклираме“. Отличието връчи проф. д-р Галин Цоков, министър на образованието и науката. Победител сред учениците стана шестокласникът Михаил Лазаров със създадения от него интерактивен ГИС сторимап за Река Амазонка. Призовото място в категория Отбор спечелиха 7-класничката Диляна Видева и нейните учители по География и икономика и ИТ – Грета Стоянова и Таня Сребрева – в ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, гр. Бургас, с проекта им „Море без пластмаса“. Голямата награда при Студентите бе спечелена от Станимир Димитров, докторант в Минно-геоложкия университет, който представи чрез ГИС изключително актуалната тема „Израел, ден преди войната“. Два отбора – на Минно-геоложкия университет и на Лесотехническия университет – получиха специални награди за научните си проекти: „Мониторинг на ерозия в Източни Родопи“ и „Защита на горите и специални ползвания“.

Всички уеб карти, проучвания, сторимапове и ГИС проекти, част от националната образователна надпревара, могат да бъдат разгледани в галерията на конкурса „Изучаваме света с ГИС“.