biznes-plan

Динамичните ситуации, пред които ни изправя ежедневието, са обвързани и с развитието на един бизнес. Важно е да се разработи план, да се проведе задълбочено пазарно проучване и демографските характеристики на потенциалните клиенти. Трябва да разберете какъв проблем цели да реши бизнесът ви, както и какво прави решението иновативно. Ще ви е необходимо да направите анализ на конкурентите.

Всеки успешен бизнес се нуждае от добре обмислен бизнес план. Това е документ, който конкретизира вашите бизнес цели. Необходимо е да се приложи на практика и да се обновява периодично, спрямо вашите идеи и цели за развитие, които ще възникнат в дългосрочност. Планът не гарантира стопроцентов успех и е добре да съдържа детайлен и добре обоснован анализ, бюджети и описание на целите на проекта или компанията. Може да се наложи да бъде променян и адаптиран с разрастването на бизнеса ви и според нуждите на предприятието.

Всеки собственик на фирма се нуждае от начин да организира и представя информация за това как възнамерява да развива и управлява своя бизнес. Вашата мисия, основните бизнес принципи, които спазвате по своя път към постигане набелязаните цели в бизнес-плана са ключови за развитието на бизнеса и той да бъде по-добър от конкуренцията на пазара.

Съставянето на бизнес план е задача с ясна структура и анализ. Изгответе план, който да разглежда важните и ключови моменти. Можете да обърнете внимание на  няколко неща във вашия бизнес план:

 • Продукт или услуга – какви да бъдат и какви нужди ще задоволяват?
 • Пазарът, към който ще се ориентирате и идеалният клиент?
 • Какви нужди ще задоволява на потенциалните ви клиенти?
 • Вашите уникални конкурентни предимства – с какво се отличавате от останалите?
 • Маркетинговата стратегия?
 • Как продуктът ще стига до клиентите и ще се продава – във физически магазин или онлайн?
 • Ръководната стратегия?
 • Водещите фигури във фирмата, техните знания, умения и експертен опит?
 • Оперативният план? – етапи на стартиране и развитие бизнеса? Ключовите стъпки и срокове на изпълнение?
 • Финансовият план – финансови показатели в следващите до три години – приходи, разходи, печалба и други?
 • Основни неща като бюджет за производство, продажби, маркетинг, логистика и други
 • Ценообразуване – стратегия, себестойност, реализиране на устойчиви приходи и добра печалба
 • Дистрибуция и логистика
 • Реклама, промоции и други.

За да развивате бизнеса си, да сте на печалба и да се задържите на върха, непрекъснато трябва да модернизирате бизнеса си като основна отличителна черта от останалите в бранша. Приемането на нови технологии като машини и оборудвате, различни софтуерни програми ще бъдат в голям плюс за Вашия успех. През последните няколко години има голям избор от напреднали технологии, от които повечето са насочени към засилване на растежа на бизнеса. Не бъдете скептични към новото, а опитайте, това може да се окаже вашата печеливша карта.

За да изградите работещ план за вашия бизнес, с който да постигнете резултатите, които искате, потърсете за съдействие професионалиста – Александър Николов – бизнес консултант и коуч. Процесът се състои от доказани стратегии за привличане на повече клиенти и ръст в продажбите на бизнеса, които клиентите му могат да прилагат. Това, което още отличава неговият подход на работа, е, че дава конкретни насоки и много готови решения (шаблони, скриптове, модели), които предприемачите на малък бизнес могат лесно да приложат в работата си.

Актуалната информация е предимство, позволяващо стратегическо планиране и ориентация в динамичните бизнес сфери и индустрии. С разгръщане на потенциала на един човек, цялата организация може да стане по-ефективна и успешна. Приоритети са доверието и лоялността, с които изгражда успешни бизнес отношения. Александър Николов работи за вашия напредък и успешното развитите на вашата бизнес дейност. Предоставят ви се добри и работещи практики за справяне с бизнес предизвикателства. Всеки собственик на малък бизнес, може да има достъп до тази доказана методология, която вече е помогнала на стотици да имат бизнес резултатите, които желаят.