Катедра „Софтуерни технологии“, най-младата катедра на Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“, отбеляза 10-та годишнина от своето създаване със запомнящо се тържество на 28 септември 2017 г. в София Тех Парк.

Създадена през март 2007 г., тя е първата в страната, чиято тематика обхваща обучението за прилаганите процеси и техники при разработване на съвременни софтуерни продукти. Нейното създаване е в отговор на потребностите на българската ИТ индустрия от квалифицирани кадри в областта на софтуерните технологии, като по този начин се подпомага изграждането на силна и конкурентоспособна икономика в България.

На тържеството присъстваха бивши и настоящи преподаватели и възпитаници на катедрата, както и представители на ИТ индустрията в България.

Заместник-ректорът доц. Елиза Стефанова връчи поздравителен адрес от името на ръководството на университета на ръководителя на катедрата доц. Олга Георгиева, като изтъкна заслугите на звеното за развитие на съвременно образование в областта на високите технологии.

От началото на своето съществуване, Катедрата е обучила 2300 студенти (бакалаври и магистри) и 31 докторанти – най-много във ФМИ. Нейни възпитаници са носители на Наградата “Джон Атанасов”,  която се присъжда ежегодно за постижения в развитието на информационното общество.

Доц. Първан Първанов, декан на ФМИ, подчерта колко ценени са постиженията на катедрата в областта на педагогическата дейност, на международните и научноизследователски проекти и пожела на преподаватели и студенти да продължават да се гордеят с това, което правят.

За десетте години от своето съществуване Катедрата се гордее с разработените и предлагани съвременни програми за обучение, сред които е бакалавърската програма „Софтуерно инженерство“ – една от десетте най-желани в СУ (преподава се от 2006 г. за първи път в България). Тук от 2004 г. се преподава и първата в България магистърска програма „Софтуерни технологии“, а от 2008 г. и първата за страната ни магистърска програма „Технологично предприемачество и иновации в информационните технологии“, създадена в сътрудничество с Университета в Бъркли, САЩ, с помощта на глобалната ИТ компания Intel, както и благодарение на партньорството с клъстера от преподаватели по предприемачество в Европа и Азия.

Сред другите съвременни програми на Катедрата са: „Защита на информацията в компютърните системи и мрежи“ (от 2004 г.), „Извличане на информация и откриване на знания“ (от 2013 г.) и „Технологии за знания и иновации“ (от 2013 г.)

Основателят на катедрата, проф. Румен Николов, върна аудиторията към трудните първи стъпки, проправили пътя на едно от най-престижните научно-образователни звена в СУ. Академичният състав на катедрата представи по артистичен начин преподаваните програми. Многобройната аудитория беше впечатлена от проявата на неподозирани до момента таланти. В края на всяко представяне, преподавателите символично поливаха дървото на знанието, с което потвърдиха своята отдаденост на делото, на което са се посветили. Според доц. Георгиева е много лесно да се ръководи катедра с толкова изявени таланти, защото „всеки има своето добро виждане за това какво и как трябва да направи и освен това цари общо разбирателство“.

Поздравление бяха поднесени от представители на софтуерната индустрия, сред които и възпитаници на Катедрата. Те изтъкнаха колко е важен синхрона на бизнеса и висшето образование, за да се направи „нещо читаво и разпознаваемо даже от престижни международни университети“.

Катедрата има забележителните постижения в областта на студентското предприемачество. От създадените студентски стартиращи компании около 10 са много активни (Komfo, Imagga, Gymzap, WebMotion, ThreeChess, Robopartans, EssenceWorks, Dreamix) и са създали повече от 100 високотехнологични работни места в страната.

За 10 години Катедрата е спечелила и успешно завършила 34 проекта, от които 21 са научноизследователски. На събитието за първи път беше представен най-новият и уникален за България проект GATE, финансиран по програма “Teaming” на Хоризонт 2020, спечелен в конкуренция с 260 проектни предложения. Той цели да подготви създаването на Център за върхови постижения в областта на големите данни (Big data). Проектът се изпълнява в партньорство с един от най-престижните университети в Европа – Chalmers University of Technology, Швеция. При представянето на проекта, неговият ръководител проф. Силвия Илиева подчерта, че вратата на GATE е широко отворена за всички, които искат да допринесат за развитието на интелигентно общество, основано на управлението на големите данни.

Бивши и настоящи възпитаници на Катедрата отправиха видео-послания и пожелаха „докато съществува ФМИ да съществува и катедра „Софтуерни технологии““. Беше учреден и Алумни клуб към Катедрата.

Юбилейната торта бе тържествено разрязана от основателя и пръв ръководител на звеното, проф. Румен Николов, неговия приемник, проф. Силвия Илиева и настоящия ръководител на катедрата, доц. Олга Георгиева.