PRESS Montana meets the challenge of cleaner air in schools 1

Монтана се присъедини към националната социална кампания „Знаеш ли какво дишаш?“, насочена към подобряване на качеството на въздуха в училищата и затворените помещения, където децата прекарват голяма част от времето си. Социалната инициатива цели не само да повиши осведомеността, но и да активира действия за подобряване на здравето и учебните условия на младите поколения.

„Чистотата на въздуха е една от най-важните теми за община Монтана. А здравето на децата ни и въздухът, който дишат, е на първо място за нас,“ заяви кметът на Монтана, Златко Живков, по време на дискусията. Градът в момента реализира проект за качество на въздуха, благодарение на сътрудничеството с Европейския съюз.

Инициаторът на кампанията „Знаеш ли какво дишаш?“ Христо Атанасов, обясни важността на инициативата и как тя може да се отрази на здравето на учениците. „Качеството на въздуха има отношение към здравословното състояние на учениците и тяхната концентрация в час. Дългото време прекарано в нездравословна среда има негативни последици и понижава с 70% конгнитивните им способности,“ посочи той. Кампанията цели да привлече вниманието към този проблем, който често бива пренебрегван.

Здравето на децата е от първостепенно значение, и загрижеността за въздушната среда, в която те растат и учат, нараства в последните години. Лошото качество на въздуха може да доведе до сериозни заболявания като астма, хроничен бронхит и алергии. Един от факторите, влияещи на качеството на въздуха в училищата, е недостатъчното проветряване на помещенията. Затова социалната кампания „Знаеш ли какво дишаш?“ предлага практични решения, включително инсталиране на сензори за измерване на качеството на въздуха и системи за автоматично предупреждение, когато въздухът става неподходящ.

Инсталирането на сензори за измерване на качеството на въздуха е първата стъпка към подобряване на условията на обучение и осигуряване на по-здравословна среда за учениците.

Започнатата инициатива в Монтана дава надежда, че и други градове ще последват примера и ще предприемат конкретни действия за подобряване на качеството на въздуха в училищата и образователните институции. Това не е само въпрос на здраве, но и на бъдещето на нашите деца.

Кампанията „Знаеш ли какво дишаш?“ продължава да привлича внимание и ангажираност от страна на обществото, родителите и учениците.

Монтана стана петият град, който се присъедини към инициативата „Знаеш ли какво дишаш?“. Сензори за измерване на качеството на въздуха вече са активирани в няколко стаи на ІV основно училище „Иван Вазов“.