Concept: Successful business trend. Happy talented businesswoman pointing arm upwards in front of ascending business graph, isolated on grey background.

Да развиеш успешен малък бизнес е предизвикателство и историята на всеки предприемач е различна. Управлението на малкия бизнес е огромна отговорност, свързана с грижата за служители, инвеститори и клиенти и най-вече с постигане на собствените ели и стандарти. Пречките са многобройни – бюджет, намиране на работна ръка, ограничено време и още и още. Правилните инструменти и екип, на който можете да разчитате, ще ви помогнат да развиете своя потенциал.

Като собственик на малък бизнес, трябва да притежавате някои и основни умения, част от които сме систематизирали, за да ви помогнем:

  1. Бъдете организирани! Няма съмнение, всяка дейност изисква различни действия, но едно е общото – начинът, по който можете да улесните работата си. Помислете за предварителен списък, за да можете да набавите всичко с едно излизане. Организирайте маршрута си максимално, за да не се лутате напразно между локациите. Групирайте подобните задачите според целта, така че да можете да ги изпълните в определен ден и час. Чрез това групиране и консолидиране, ще имате възможност да се концентрирате в основното и да избегнете разпиляване на сили и време.


  2. Подгответе предварително систематизирана информаця за вашия екип! За да вземете правилното бизнес решение, екипът ви трябва да има пълната информация за параза, клиентите, конкуренцията и вашите бизнес идеи. Грешка е поставянето му в ситуация, в която сам да търси тази информация, защото това влияе негативно върху продуктивността на работа. Ефективното използване и управление на информацията е от решаващо значение за успеха на вашия бизнес, а предоставянето й на екипа в систематизиран вид всеки ден, би могло да наложи използването на онлайн система за управление на база данни в реално време.


  3. Влезте в облака! Използването на Cloud базирани приложения и софтуер ще подобри значително ефективността на вашия бизнес. Според едно скорошно проучване на Forbes, процентот на тези приложения се е покачил повече от двойно през 2015 година, а до 2020 година близо 78% от малките американски компании ще използват Cloud базиран софтуер. Когато вашият екип има възможността да работи от всякъде и по всяко време, ефективността му ще се увеличи. За целта ще имате нужда от професионалист, който да качи необходимата информация и да настрои софтуера.


  4. Мотивирайте своя екип! Като собственик и работодател, лидерските ви умения са от ключово значение вашия успех. За да получите най-доброто от вашите служители, трябва да ги мотивирате и заредите с енергия, защото успехът на вашия бизнес до голяма степен е свързан с производителността и креативността им. Ваша отговорност е да осигурите всичко от каквото има нужда екипът ви, било то финансово или морално, а за целта трябва да познавате служителите си добре.


  5. Следете ефективността! Това е от съществено значение за формулиране на бизнес целите и задачите във вашата фирма. Измерването и проследяването на ефективността на вашия бизнес ще ви помогне да идентифицирате проблемите и да постигнете напредък в цялостната организация. Помислете за разглеждане на седмичните продажби или софтуер за систематизирането на тази информация. Проверете производителността си. Проследете работата на екипа, дали сроковете са спазени, првлечени ли са нови клиенти? Изберете точните инструменти за всекидневно следене на всички тези данни.

    Естествено не можем да обхванем всички важни фактори за развитието на вашия малък бизнес, но се постарахме да посочим петте основни, с които да ви бъдем полезни.


Pin It on Pinterest

Shares
Share This