Facebook

Facebook въведе някои актуализации за акаунтите, останали активни, след като собствениците им вече не са между живите. Специален раздел Tributes ще позволи на семействата им да споделят истории и спомени за любимите хора, позволявайки хронологията на профилите да остане такава, каквато и преди.

От 2015 година социалната мрежа позволява на потребителите да определят свой приятел, или член на семейството като наследник, който ще запази профила им във Facebook след смъртта им. Сега те могат да настроят раздела Tributes, като ограничат възможността за виждане но публикациите, или ги изтрият, ако е нужно, да променята настройките на маркерите, или да ги премахнат, да задават профилна снимка и изображение за корицата, да прикачват мнения в началото на хронологията и да отговарят на заявки за приятелство. Личните съобщения обаче няма да могат да бъдат прочетени и наследниците няма да могат да изтриват приятели, или да отправят нови покани. Лица под 18 години не могат да определят своя наследник, но Facebook позволява на родителите на дедето, което е починало, да станат попечители на профила му. Освен това само приятели и членове на семейството ще могат да поискат от социалната мрежа да провери дали някой е починал и да промени акаунта му. Facebook твърди и, че работи върху подобряване на системите, които спиат появата на мемориални профили на места, където те причиняват страдание, напомняйки за рождени дни, или предлагайки починалия за приятелство.