Много хора имат някакви задължения към банка или фирма, което са взели при определени условия. В даден момент решават да погасят това задължение с рефинансиране, което е с по-благоприятни условия. Ако вие имате кредит в дадена банка, никой не може да ви задължи, сумата, с която искате да рефинансирате, да бъде изтеглена от същата банка. Това е въпрос на ваша преценка и много често зависи от вашето финансово положение и ситуацията, в която се намирате. Някои хора не могат да чакат и парите им трябват спешно и по най-бързия начин. Други пък не са на трудов договор и няма как да докажат някакви месечни доходи. Трети пък нямат поръчител или изобщо не искат да се ангажират с такъв.

Някои фирми за кредити, които са частни, но с лиценз, могат да ви помогнат със свежи пари. Няма да ви трябва поръчител и всичко става в рамките на деня. Повечето такива фирми получават гаранция от някаква външна компания, която гарантира за заема. По този начин се елиминират изискванията за доказване на доходи и т.н. Ще трябва обаче да покриете някои изисквания. Трябва да сте пълнолетен, с валидна лична карта, а в някои случаи – да обезпечите заема с някакъв залог.

Каква е процедурата при кредит без поръчител? Добрата новина е, че всичко може да стане онлайн. Само трябва да имате компютър с интернет. Или пък смартфон. В сайта на компанията или фирмата за кредит кликвате на желания кредит и посочвате сумата, която ви е нужна. После изчаквате да бъдете одобрени и отново онлайн попълвате формуляр за договора. Всичко става бързо, а парите си получавате още на другия ден.

И така, нека обобщим как става. Избирате сумата на кредита от онлайн платформата на фирмата или банката. Избирате този кредит, чиито условия са най-благоприятни за вас. След това попълвате формуляра с информацията, която се изисква от вас. Остава само да изчакате да ви потърсят от фирмата за кредити и ако сте одобрени – да си вземете парите.

Източник: https://parite.bg

Pin It on Pinterest

Shares
Share This