банер-рокли-алерт

Докато процесът на създаване на бизнес  стана много по-достъпен през последните години, успешните практики за брандиране могат да означават разликата между предизвикателен бизнес и успешен. Ако не сте запознати със стратегиите за брандинг, може да бъде много трудно да разберете какви стъпки са необходими за изграждането на марка. За да помогнем с това, ще говорим за всичко, което трябва да знаете за създаването на силна идентичност на марката за вашия бизнес.

Какво е марка?

Повечето хора свързват брандирането с логото или името на компанията. Въпреки че това е важен аспект на брандирането, марката надхвърля дизайна на лого и слоган.
Брандирането е свързано с изграждането на добра репутация и развитието на смислена връзка с вашите клиенти. Брандирането включва изображението, което искате да предадете на вашите последователи и как бизнесът се определя и разграничава от своите конкуренти. По същество силното брандиране помага на клиентите незабавно да разберат какво представлява вашият бизнес и какви предимства им предлага.

Ползи от разработването на силна марка

Утвърдената марка повишава вашата репутация, доверие и прави чудеса за взаимоотношенията с клиентите и лоялността. За малък бизнес работата върху вашата марка е задължителна, защото трябва да спечелите потенциални клиенти, преди да ви се доверят пред имена, които вече са добре установени на пазара.

Идентичността на марката също изисква и гарантира последователност, тъй като ще трябва да установите ясни ценности и визия за вашия бизнес, когато започнете да изграждате марката си.

Някои други предимства на силната марка включват:

 • Увеличава доверието във вашата марка: Утвърдените марки се считат за по-надеждни. Хората са по-склонни да купуват от вашия бизнес, когато той има надеждна репутация.
 • Увеличава разпознаването и излагането: Хората са склонни да препоръчват марки, които харесват, на своите приятели и семейство. Безплатният маркетинг от уста на уста увеличава обхвата и потенциала на вашата марка.
 • Привлича идеални клиенти : Когато вашите клиенти имат ясна представа за ценностите и мисията на вашата марка, също така е по-лесно да привлечете клиенти с подобно мислене.
 • Получава повторни продажби и бизнес: Добрата идентичност на марката може да създаде лоялни, завръщащи се клиенти.
 • Увеличава приходите: Като цяло доброто брандиране увеличава продажбите и приходите. С други думи, хората предпочитат да купуват продукти от марка, за която са чували преди.

Как да изградим марка?
Как да създадете марка

Създаването на силна идентичност на марката е цялостен процес, който включва дефиниране на вашите цели и ценности, проучване на целевия ви пазар, създаване на завладяваща история на марката и ефективно проектиране на марката. За да ви помогнем да разберете този процес, ще прегледаме седемте стъпки, необходими за изграждането на вашата марка.

1. Започнете с дефиниране на бизнес цели и ценности

Преди да започнете напълно своето пътуване до марката, важна част е да сте напълно наясно с вашите бизнес цели и ценности. Това ще ви помогне да разберете крайната цел на вашия бизнес и какви действия трябва да бъдат предприети, за да я постигнете.

Целите и ценностите на вашия бизнес ще ви помогнат да измерите дали бизнесът постига целите си, като същевременно са основите на идентичността на вашата марка.

Ето някои твърдения, които можете да създадете, за да реализирате целите и ценностите на вашия бизнес:

 • Декларация за визия:  Декларацията за визия е по същество широко описание на това, което бизнесът се опитва да бъде.
 • Декларация на мисията: Опишете въздействието, което вашите продукти имат върху вашите клиенти и защо това е важно. Това може също така да включва действени стъпки, които да следвате ежедневно, за да реализирате бизнес визията.
 • Изявление за ценности: Опишете етичните принципи и правила, които вашият бизнес следва. Това е, което бизнесът и служителите трябва да следват в ежедневните си операции. За да напишете тези изявления, започнете, като дефинирате какво прави вашият бизнес за вашите клиенти и определете дългосрочните си цели. След това създайте стъпки за постигане на тези цели и ги разделете на изпълними цели.

2. Проучете целевата аудитория

Следващата стъпка е да проучите вашата целева аудитория, да определите кого се опитвате да привлечете и как ще посрещнете точно техните нужди. Това ви позволява да разберете какво може да търсят тези потенциални клиенти във вашия бизнес и каква марка трябва да създадете, за да ги харесате.

Много е важно да сте конкретни, когато проучвате целевите пазари. Например, вместо да се насочвате към любителите на дамската мода като цяло, насочете се към конкретна група, която обича ретро колекциите.

Един от най-добрите начини за проучване на пазара е да се определи личността на купувач или потребител. Той представя какъв е средният ви потребител, създаден въз основа на предпочитанията и интересите на клиентите.

За да създадете такъв, започнете със събиране на данни от вашата целева аудитория. Разберете техните модели на поведение и от какво се интересуват. След като съберете достатъчно информация, създайте и дефинирайте получената личност на купувача.

3. Анализирайте вашите конкуренти

От решаващо значение е да следите вашите конкуренти, когато работите как да проектирате марка. Знаейки какво мислят клиентите и пазара за тях, какво предлагат или не предлагат, може да ви помогне да се откроите.

Когато става въпрос за брандиране, искате да проучите позицията на вашите конкуренти на пазара. Това е, което създава идентичността на марката и играе голяма роля в това как клиентите виждат и възприемат бизнеса в сравнение с неговите конкуренти.

Обърнете внимание на техните цели, стратегии и целеви аудитории. Извършете SWOT анализ, за да идентифицирате силните, слабите страни, заплахите и възможностите. Тази информация може да ви помогне да намерите пропуски и проблеми на пазара, които вашият бизнес може да реши.

4. Определете вашето позициониране и имидж на марката

След като имате ясна представа за вашите дългосрочни бизнес цели, вашия целеви пазар и кои са вашите конкуренти, е време да определите вашата пазарна позиция и имидж на марката. Ето какво трябва да направите:

 • Определяне на пазарното позициониране на марка, продукти и услуги

Както споменахме по-рано, пазарното позициониране е начинът, по който клиентите възприемат имиджа и идентичността на вашата марка. Ето как вашата марка се различава от другите бизнеси във вашата ниша. Това; цена, вид продукт, качество и др.

Пазарното позициониране може да бъде организирано чрез стратегия, която включва маркетинг и популяризиране на продукти по уникален начин за създаване на имидж на марката пред вашата целева аудитория.

За да направите това, ще трябва да намерите това, което отличава вашата марка от нейните конкуренти. Открийте уникалните разлики на вашата марка, продукти и услуги и ги подчертайте, когато рекламирате марката.

 • Уникално предложение за продажба (USP)

Уникалното предложение за продажба е нещо, което отличава вашата марка от нейните конкуренти. Това показва, че имате нещо, което други фирми не предлагат в момента.

Едно уникално предложение за продажба трябва да подчертава уникалните ползи, които клиентите ще получат от вашата марка.

Мозъчна атака, за да излезете с вашето уникално предложение за продажба и да разберете всичко, което прави вашата марка уникална от гледна точка на вашия клиент. Използвайте данни, събрани преди това от проучването на вашия целеви пазар, за да определите какво клиентите могат да очакват от вашия бизнес.

След това разберете как марката може да отговори на вашите нужди по-практично от вашите конкуренти.

 • Създайте вътрешни насоки и процедури за марката

Вътрешните насоки на марката определят стандартите за това как работи вашият бизнес. Това е показател, използван от вашите служители и сътрудници, които работят с вашата марка, за да разберат целите и ценностите на вашата марка.

Тези процедури трябва също да задават очаквания за това как се очаква служителите да се държат въз основа на стойностите, посочени в насоките.

Идентичността на вашата марка ще бъде напълно осъзната много по-рано, когато всеки служител е информиран какво се очаква от него и причините зад това. Ето няколко съвета за създаване на насоки за марката за вашия бизнес:

Използвайте мисията и ценностите на марката като основа.
Вземете предвид мислите и приноса на вашите служители, когато разработвате насоки и брандиране.

Създайте силна и здрава фирмена култура със служителите си. Признавайте успешните служители, за да ги накарате да инвестират повече в марката.

 • Създайте ефективна комуникация на марката

Начинът, по който комуникирате вашата марка, играе голяма роля за това как клиентите я възприемат. Ясната и ефективна комуникация на марката повишава доверието на вашите клиенти и укрепва доверието в марката.

За да комуникирате ефективно марката си, вижте следните съвети как да разработите комуникационна стратегия за марката си:

 • Намерете гласа и тона на вашата марка

Намирането на гласа на марката не означава само да разберете какво да кажете на клиентите си. Става въпрос за това как вашият бизнес комуникира с клиентите въз основа на идентичността и индивидуалността на марката.

Тонът на вашата марка определя начина, по който се прилага гласът на вашата марка. Докато гласът на вашата марка остава последователен, тонът на вашата марка може да се променя в зависимост от обстоятелствата на вашата марка.

Например, когато рекламирате в социалните медии, подходящият тон е приятелски и безгрижен, докато сериозната среда може да изисква по-професионално поведение.

За да намерите гласа и тона на вашата марка, помислете за ценностите на вашата марка и как искате клиентите да възприемат марката.

Помислете за прилагателните, които най-добре описват марката. Тя може да бъде образователна, забавна, вдъхновяваща, находчива, креативна и много други.

5. Създайте завладяваща история на марката

Добрата история на марката трябва да покаже на клиентите как вашата марка им носи полза чрез разказ, който може да предизвика емоционална реакция.

Можете да разкажете историята на вашата марка по много начини – чрез специална страница, чрез публикуване на видео съдържание, публикуване в социални медии и т.н. Ето някои ключови елементи от историята на една силна марка:

 • Представете проблемите, пред които е изправена вашата марка, и решенията, които сте намерили за преодоляването им.
 • Обяснете как вашата марка ще реши проблемите, с които клиентите могат да се сблъскат.
 • Резонирайте с клиентите и ги накарайте да се заинтересуват от това, което вашата марка може да предложи.
 • Създайте закачлив слоган, който предава уникалното търговско предложение на бизнеса

Лозунгът е слоган, който марката използва, за да представи своя бизнес. Използва се и за предаване на предимствата или визията, за които искате клиентите да запомнят марката.

Ето няколко полезни съвета как да създадете уникален и закачлив слоган на марката:

 • Съсредоточете се върху това, което ви отличава от вашите конкуренти.
 • Бъдете кратки и ясни. Важно е да го направите запомнящо се.
 • Подчертайте предимствата, които вашата марка предлага.
 • Съсредоточете се върху това, което искате вашите клиенти да почувстват, когато чуят слогана.
 • Проектирайте визуалните елементи на марката

Друг начин да откроите вашата марка е чрез нейния външен вид и визуална идентичност. Тези елементи включват лога, цветова палитра, оформления, шрифтове, език на марката и др.

Ето някои полезни съвети за създаване на първокласен дизайн , който представя вашата марка  :

 • Използвайте последователен език за дизайн

Езикът на дизайна свързва всички елементи от визуалния дизайн на вашата марка. Той формира основата за това как вашата марка се комуникира с вашата целева аудитория.

Езикът на марката се отнася до фразите, лозунгите, изображенията и различни други елементи, които марката използва, за да определи своята цел, предназначение и да представи своите продукти.

Той също така играе активна роля в това как клиентите възприемат бизнеса и определят личността на марката. С други думи, изборът на правилния речник и тон е от решаващо значение.

Ето някои основни въпроси, на които трябва да отговорите, когато решавате какъв тип език на марката трябва да използва бизнесът:

 • Коя е вашата целева аудитория? Решете нуждите на вашата целева аудитория от вашата марка, независимо дали става дума за убедителни обещания, подробни описания на продукти, достоверни отзиви или всякакви други специфични изисквания.
 • Какво представлява вашата марка? Ако идентичността на вашата марка се харесва на по-сериозна маркетингова среда, използвайте професионален тон, когато общувате. Ако се опитвате да изглеждате по-спокойни, по-малко официален език може да е по-добре.
 • Създайте незабравимо лого

Въпреки че логото на марката може да не изглежда като приоритет, вие искате хората лесно да запомнят вашата марка. Наличието на запомнящо се лого може да бъде огромно предимство при брандиране на бизнес.

Създаването на перфектното лого за вашата марка отнема много време. Трябва да се погрижите за няколко стъпки предварително, като например да вземете решение за дизайна на логото и да изберете правилните шрифтове и цветова палитра.

Доброто лого на марката привлича вниманието, оставя силно впечатление и е запомнящо се. Това също трябва да ви отличава от вашите конкуренти.

Ето няколко полезни съвета как да създадете закачливо лого за вашия бизнес:

 • Проучете вашите конкуренти: Разгледайте лога на други фирми и отбележете какво харесвате и какво не в дизайна им, като в крайна сметка измислете своя собствена концепция.
 • Определете личността на вашата марка: подчертайте характеристиките, които отличават вашата марка от нейните конкуренти. Ако вашата марка продава органични продукти, подчертайте факта, като добавите снимка на пресни зеленчуци или думата „Органично“ към логото.
 • Изберете правилната цветова схема и шрифтове: Неправилната комбинация от цветове и шрифтове може да бъде много разсейваща и да направи логото да изглежда непривлекателно или лошо направено.  По-добре е да се придържате към безопасни за уеб  цветови комбинации .
 • Направете го уникален и запомнящ се: Уникалните дизайни оставят трайно впечатление на повечето хора. Експериментирайте с различни модели, дизайни и шрифтове, като изберете този, който ще привлече вниманието на вашите потенциални клиенти.
 • Поддържайте го чист: Когато става въпрос за създаване на лого, по-малкото е повече. Избягвайте да претрупвате логото си с дизайни и текст. Вместо това се фокусирайте върху създаването на изчистен дизайн, който ще пасне на всеки продукт или уебсайт.
 • Брандиране на уебсайта на компанията

Наличието на уебсайт за вашия бизнес винаги е добро за стратегията на вашата марка – то привлича повече потенциални клиенти, повишава процента на реализация и създава доверие за вашия бизнес. Той също така повишава информираността и разпознаването на марката, особено ако уебсайтът се класира високо в резултатите от търсачката.

Създаването на уебсайт е лесно благодарение на създателите на уебсайтове и платформите за системи за управление на съдържанието. Тези инструменти предлагат достъпни и бързи решения за създаване на уебсайтове. Повечето идват с лесни инструменти за създаване на уебсайтове, безплатни персонализирани шаблони и други основни функции за изграждане на уебсайтове.

Бизнес уебсайтът също ви помага да изградите марката си. Ако брандирате сайта по подходящ начин, това може да засили присъствието и идентичността на марката.

Това брандиране включва правилното поставяне на логото и слогана и показване на вашето бранд послание в целия сайт.

6. Популяризирайте марката ефективно във всички маркетингови канали

Когато брандирате компания, един от най-ефективните начини за популяризиране на бизнес в момента е чрез онлайн медии. Той е достъпен, достига до по-широка аудитория и е относително лесен за изпълнение.

6.1. Маркетинг в социалните медии

Маркетингът в социалните медии е един от най-добрите примери за онлайн маркетинг. Социалните медийни платформи, особено  Twitter  ,  Facebook  и  Instagram,  могат да осигурят на вашия бизнес значително повишаване на познаваемостта на марката.

Чрез споделяне и създаване на съдържание чрез тези платформи можете да увеличите познаваемостта на марката, да изградите взаимоотношения с клиентите си и да увеличите доверието в марката.

Има много начини за маркетинг в социалните медии. Създаване на забавни и свързани публикации, ангажиране с вашите клиенти, ангажиране с популярни теми и партньорство с влиятелни лица са само няколко от многото примери.

6.2. Други маркетингови канали

Маркетингът в социалните медии не е единственият начин да популяризирате марката си онлайн. Ето други ефективни дигитални маркетингови канали, които си струва да опитате:

 • Имейл маркетинг: Създайте списък с имейли, за да изпращате бюлетини с най-новите продукти и актуализации на вашата марка до вашите абонати. Това е отличен начин да увеличите продажбите и да укрепите връзката между вашата марка и вашите клиенти. За да започнете маркетингова кампания,   регистрирайте се за услуги за имейл маркетинг като SendinBlue  или  Drip . Предложете стимули като безплатни продукти или кодове на купони в замяна на регистрация за вашите пощенски списъци. Изпращайте бюлетини със закачливи заглавия, за да увеличите процента на отворени имейли .
 • Маркетинг на съдържание: Подобрете връзката си с клиентите си, като създадете съдържание, което ги насърчава да се доверяват повече на вашите продукти и марка. С тези образователни части  можете да генерирате повече потенциални клиенти  и да укрепите доверието в марката. Създайте специална блог секция на уебсайта си и осигурете последователно, висококачествено информационно съдържание, като рецензии и уроци. Можете също така да създавате видео съдържание, за да увеличите процента на ангажираност като част от стратегията на вашата марка.
 • Платена реклама: Увеличете видимостта на марката и трафика на уебсайта си чрез закупуване на рекламно пространство на страниците с резултати от търсачките. Най-популярният вид платена реклама е плащането на клик (PPC), при което рекламодателите се таксуват въз основа на броя кликвания, които техните реклами получават. Като рекламодател, регистрирайте се в рекламни мрежи като Google AdSense  и създайте закачливи заглавия, за да привлечете повече трафик към уебсайта си.

7. Споделете от историята

Въпреки че създаването на марка изисква много инвестиции, това е една от най-важните стъпки за утвърждаване на вашия бизнес на пазара.

За да бъде вашият бизнес успешен и да се разграничи от конкурентите, трябва да работите върху създаването на идентичност на марката, брандиране на продукт и компания, създаване на история на марката и накрая изграждане на марката.

В тази статия разгледахме седем прости стъпки за това как да създадете марка за вашия бизнес. Ето кратко резюме на това, което обсъдихме:

Определете вашите бизнес цели и ценности.
Проучете добре целевата си аудитория.
Анализирайте конкуренцията си и проучете всяка възможност.
Определете позиционирането и имиджа на марката.
Създайте ефективна комуникационна стратегия на марката.
Проектирайте визуалните елементи на вашата марка като цветова палитра и лого.
Популяризирайте марката в различни маркетингови канали.
Говорихме за ползите от брандирането, както и за бранд стратегиите, заедно с популярни примери за успешни марки.

Надяваме се, че тази статия ще ви насърчи да започнете да изграждате марка за вашия бизнес. Късмет!

Нашата фирма Alert.bg предлага висококачествени български облекла и текстил в съответствие с последните модни и производствени тенденции. Артикулите могат да бъдат намерени и поръчани онлайн на сайта https://www.alert.bg/.