Сдобиването с какви професионални компетенции ви предлага Тренировъчната школа дистрибуция?
Можете ли да си представите резултатите, които бихте могли да постигнете, ако оптимизирате знанията си относно работата, която извършвате? За хората, които изпълняват една и съща дейност от години, в областта на дистрибуцията, може да звучи нереално, но всъщност не е невъзможно. Доказателство за това откриваме в сайта supplychain.bg , където подробно са обяснени компетенциите, които може да придобиете от тяхната Тренировъчна школа дистрибуция.
Този вид обучение е насочено към всички, които искат да бъдат по-добри в начина, по който извършват задълженията си. От друга страна обаче тренировъчната школа по дистрибуция предоставя възможност и за сдобиване с нови компетенции, които могат да ви помогнат да се издигнете в професионален план. Например продавач консултантите, които от години се занимават с продажбата на стоки и услуги, значително биха могли да се обогатят откъм знания не само за своята сфера на дейност, а също и за останалите в отдела каквито са Мениджър дистрибуция и Регионален мениджър. А както навярно сте чували – добрият служител, който просперира, е запознат с всяка длъжност в компанията.

По какъв начин обаче Тренировъчната школа дистрибуция supplychain може да ви помогне да се сдобиете с нови компетенции?

За разлика от други бизнес обучения – школата предоставя възможност за научаването на практически похвати за оптимизиране работния процес в отдел дистрибуция. Чрез разиграването на различни казуси и провеждането на ефективни консултации с присъстващите на занятията – тренировъчната школа обхваща широк обем от информация, представена по достъпен начин. За целта обучението е изградено от три модула, като може да изберете да се запишете във всеки един от тях – непоследователно. В случай обаче, че сте решили най-пълно и точно да попълните пропуските в професионалните си компетенции, съвета на специалистите е да преминете и през трите модула. Какво ще научите по време на всеки един модул и с какви конкретно компетенции ще се сдобиете от тази Тренировъчна школа дистрибуция – може да разберете по-подробно от сайта на организаторите – supplychain.bg.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This