Vivacom

Развитието на технологиите едва изпреварва неудържимото нарастване на нуждите на потребителите от нови телеком услуги. За да отговорят на динамичните изисквания на своите клиенти, технологичните компании трябва не просто да следват глобалните тенденции, но и да ги задават. Така прави United Group, собственик на водещия телеком у нас Vivacom.

Компанията присъства на осем регионални пазара. В Гърция, Словения, Хърватия и България United Group предлага мобилни и фиксирани услуги, а в Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора и Северна Македония – основно фиксирани услуги.

„Всеки пазар е с различна динамика, но се наблюдават и общи тенденции, които очертават технологичната карта на региона“, казва Желко Батистич, вицепрезидент „Технологии“ на United Group в интервю пред manager.bg и обръща внимание на 7 технологични тенденции на Балканите и региона.

„Ежедневието на потребителите на телекомуникационни услуги се промени много през годините, което доведе до ускорени инвестиции в 5G и оптични мрежи, както и лансирането на 5G високоскоростен интернет за дома (5G FWA) на места без оптичната свързаност. Това се случи въпреки предизвикателствата на финансовите пазари и тази тенденция е необратима“, казва Батистич.

Друга тенденция в региона според вицепрезидента „Технологии“ е пазарната консолидация и технологичната стандартизация на мрежите до гигабитови (Gbps) скорости.

„Инвестициите в обединяването на различни телекомуникационни мрежи имат за цел да осигурят по-високи скорости и значително по-бърза и по-стабилна връзка за бизнеса и потребителите. Технологичната стандартизация от своя страна гарантира, че различните компоненти и технологии, използвани в консолидираните мрежи, са съвместими и така осигуряват едно и също потребителско изживяване в цялата мрежа“, разяснява Батистич.

Наблюдава се и ускорен темп на миграция към облачни услуги, според Батистич. – „Все повече големи технологични компании от САЩ установяват силно присъствие в региона чрез изграждане на големи центрове за данни, свързани с оптични мрежи в Западна Европа и Близкия изток“, подчертава още той.

Според него още две глобални тенденции намират своя път на развитие в региона: изкуствен интелект, който вече е фактор в телекомуникациите, и устойчивите технологии, към които телеком секторът е увеличил фокуса си като въвежда технологии, които имат за цел да намалят въздействието върху околната среда.

United Group също е сред тези компании, като в началото на годината направи сериозна заявка, че ще се превърне в климатично неутрална компания до 2040 година. Желко Батистич отбелязва и мястото на България в тази стратегия.

„Не можем да не подчертаем централната роля на България в нашата стратегия за устойчивост, където ние активно развиваме проекти за възобновяема енергия, като се фокусираме върху изграждането на слънчеви и вятърни централи в страната. Трябва да се отбележи, че очакваме генерираната от тези проекти енергия да надхвърли общото енергийно потребление на цялата United Group, което още веднъж подчертава ролята на България в нашия стремеж към въвеждане на трансформиращи екологични инициативи“, казва Батистич и подчертава, че успоредно с това Групата предприема постепенни, въздействащи крачки към постигане на климатична неутралност: до 2027 г. очакват да преминат изцяло към възобновяеми енергийни източници, а до 2030 г. – постигане на въглеродна неутралност.

Глобалните тенденции предизвикват след себе си процеси, които буквално провокират прогрес в сектора. Днешната цифрова ера изисква достатъчно, за да се стигне до така наречената експлозия на трафика на данни – процес, който е истинско предизвикателство за телеком сектора, както казва Батистич, но позволява разработването на иновативни продукти и решения, които са стратегически приоритет за United Group, а България безспорно заема водеща позиция в тази категория.

„Vivacom е един от най-важните ни хъбове за иновации, тъй като разполага с много силни инженерни и развойни екипи. Има няколко мащабни проекта, които бях разработени тук и след това са приложени на други пазари. Един от примерите е цялостната подготовка и лансирането на 5G високоскоростен интернет за дома (5G FWA), който получи изключително позитивна реакция от клиенти и служители. През 2022 г. въведохме нови функционалности в мобилната мрежа за достъп, което доведе до понижаване на разходите за електроенергия с близо 20%.“, споделя Батистич.

Клиентското изживяване е основен приоритет за Групата, която в следващите 3 години ще се фокусира върху инвестиции, които ще го подобрят във всяка една точка на контакт.

Сред приоритетните области са разрастване на 5G покритието с фокус върху C-Band технологията, която осигурява гигабитови скорости за градски и селски райони без оптична свързаност и увеличаване на покритието на оптичната мрежа до нови 200 000 домакинства и достъпност на EON телевизията във всички мрежи на Vivacom.

Освен това United Group се ангажират да предоставят на всяко домакинство в България достъп до мрежа от следващо поколение. – „Вярваме че това е начинът да помогнем на страната и на нейните жители да се изкачат в Индекса на цифровата икономика и общество на ЕС (DESI) и да се повиши цялостната конкурентоспособност на българската икономика“, казва Батистич.