Компаниите в Европа имат много различни нагласи и подходи към работния процес – от четиридневна работна седмица до забранени часове за изпращане на работни имейли.
Какво можем да научим от другите, за да подобрим процесите и да увеличим продуктивността? Brother направи проучване на най-добрите практики на работните места в Стария континент.
Франция – вечерен час за имейлите
През 2017 година във Франция беше приет закон, по силата на който работниците имат „право да се изключат“ 1. Това наложи компаниите с повече от 50 служители да определят часове, в които служителите не трябва да изпращат или да получават електронна поща. Целта на тази мярка е да се създаде по-добър баланс между работата и личния живот и така да се предотврати „прегарянето“ на служителите.
Финландия – време за семейството
Във Финландия равенството между половете е много силно застъпено. Полагат се огромни усилия за оказване на подкрепа на работещите майки, а The Economist постави страната на трето място по този показател.
Подходът на Финландия е продиктуван не от това какво е най-добро за възрастните, а за това кое е добро за децата, като основният фокус е те да прекарват време и с двамата родители. В подкрепа на тази политика правителството дава девет седмици отпуск по бащинство на татковците, като в този период те получават 70% от заплатата си.
Нидерландия – най-късата работна седмица
Проучване на Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) разкри, че служителите в Нидерландия имат най-кратката работна седмица в света2, със средно 29 часа седмично. Четиридневната работна седмица е типична за повечето работници и се насърчава от нидерландското законодателство, което дава право на служителите да намалят часовете си спрямо график на непълно работно време, като същевременно запазват работата си, почасовото заплащане, здравеопазването и предвидените ползи.

BG_European office cultures 3
Нидерландците силно ценят баланса между работата и личния живот, като си дават по един ден в седмицата, който да прекарат със семействата си или да участват в дейности, които не са свързани с работата. Луксът да работят по-малко часове е постигнат с усилен труд, тъй като нидерландците имат много високи нива на работна продуктивност.
Норвегия – конферентните разговори са ключът
На работните места в Норвегия се поставя силен акцент върху продуктивността и добрата комуникация, което означава, че конферентните разговори са много по-предпочитани от срещите лице-в-лице. Освен това норвежците се гордеят с това, че са най-точната нация в света, затова не закъснявайте, ако имате насрочен конферентен разговор с тях.
Испания – работа, съобразена с времето
Когато става въпрос за концепция за гъвкаво работно време, Испания се придържа по-малко към подхода „ден за ден“ и повече към сезонната стратегия. В летните месеци работните часове в слънчевата средиземноморска страна се скъсяват заради по-слабия сезон и непосилните горещини. В замяна на това в по-прохладното време от годината балансът се възстановява с относително по-дълги работни дни, с което се извличат и максимални ползи от бизнес възможностите в силния сезон.
Германия – рано пиле рано пее

BG_European office cultures 1
В Германия е често срещано служителите да започват работа рано и не е необичайно да ги откриете в офиса още в 6 сутринта. Причината за това е, че часовете в някои училища започват в 7:30 ч., затова за германците ранното ставане не е проблем. В замяна на това те си тръгват рано от работа, особено в летните дни, което дава възможност на хората да се наслаждават на време на открито.
Тъй като Brother е създадена в Япония, ние също можем да разкажем за съветите, които получаваме от колегите ни в централата.
Преди всяка важна среща, нашият японски офис провежда изслушване, наречено „Newmawashi“. Предварителната среща помага да се получи одобрение от ръководството преди действителната среща с истинския упълномощител, с цел да се гарантира, че всичко е наред, за да бъде одобрено по време на финалната среща.
В Япония повечето хора постъпват на работа в Brother на 1 април, като според културата всички, които се присъединяват към екипа по едно и също време, имат силна връзка. Това се нарича “Douki”, което в превод означава „присъединени в същата година“. Не е необичайно двойка, която е Douki, да сключи брак впоследствие.

Източници:
1 https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-38479439
2 https://www.techrepublic.com/article/infographic-this-country-has-the-worlds-shortest-work-week/