facebook-smart-speaker-delayed-until-october

Изглежда Facebook тества начин да комбинира новините и историите в хибридна въртележка, според софтуерния инженер Джейн Манчун Уонг, която е забелязала промяна в бутона Subscribe to conversation:

Ако социалната мрежа използва въртележка, вместо превъртане отгоре надолу, то плъзгането наляво – надясно ще бъде новият жест, а съдържанието на News Feed и Stories ще тече едновременно, докато рекламите се добавят към него.

Макар, че това би било доста радикална промяна, не е изключено, като се има предвид фокуса на компанията върху историите напоследък.