Дали колективното финансиране на идеи онлайн е толкова ефективно, колкото твърдят платформите за неговото осъществяване?

Crowdfunding (наричано още crowd financing или equity crowdfunding) е модел на колективно финансиране на бизнес идеи на бартерен принцип по интернет, който през последните две години привлича повече и повече внимание в англоезичния уеб.

С други думи, моделът на колективното финансиране ви позволява да потърсите малка финансова помощ (обикновено $5 – $100) от голям брой интернет потребители, за да съберете нужния капитал за осъществяване на свой проект – в замяна на продукт или услуга при успешно изпълнение на проекта, вместо лихва върху стойността на инвестицията им.

За да получите обещаните пари от желаещите да ви спонсорират, е нужно да зададете определен минимум от събран капитал. Когато достатъчно хора обещаят да спомогнат идеята ви, започва процесът на инвестиране и събиране на парите.

В българския уеб не съществуват подобни услуги, а информацията по въпроса е бегла и страда от липса на конкретика. Няма и статия на български език по въпроса в Wikipedia (виж английския оригинал).

Kickstarter е една от водещите crowdfunding платформи, свързала предприемачи със спонсори доброволци, която вече е спомогнала развитието на стотици проекти.

Доскоро компанията бе критикувана, че укриват данни относно неуспелите проекти от своята база данни. Като отговор на негативното обществено мнение, от Kickstarter разпространиха обобщена статистика за идеите, които не са могли да привлекат достатъчно внимание и съберат достатъчно средства.

Данни, които екипът на AppsBlogger.com превърнаха в любопитна инфографика, показваща трудностите, предизвикателствата и недостатъците на системите за колективно финансиране.

Големи провали и успехи „на косъм“

Всеки девет от десет проекта в Kickstarter не са достигнали своя праг на финансиране – при това с недостиг от повече от 70% от желания капитал. Средностатистическата провалена идея събира около $900 щатски долара.

Потребителите (спонсори) в платформи за колективно финансиране проявяват разнообразни интереси и е трудно да обединиш достатъчно голяма група от тях за реализацията на твоята кауза.

Успелите проекти, от друга страна, едвам събират от 3 до 10% над минималния праг на успеваемост. Спонсорите видимо губят интерес да допринесат, когато прагът е достигнат.

В същото време, продукти от категориите хардуер, софтуер, игри и продуктов дизайн често успяват да съберат десетократно количество средства, колкото първоначално обявения от тях минимален праг.

Значението на приятелствата във Facebook

Оказва се, че броят контакти във Facebook на инициатора на идеята има значително влияние върху успеваемостта на проектите.

Предприемачи с повече от 1,000 приятели в социалната мрежа имат 40% шанс за успеваемост – сравнено с 20% шанс при средно 100 приятеля. Личният авторитет на хората, предложили идеи за колективно финансиране, има значение за техния успех.

Големи закъснения с изпълнението на идеи

Интересно е, че само 25% от успешно финансираните проекти биват завършени в обещаните срокове. Предприемачите, желаещи да финансират своите идеи чрез crowdfunding, имат нужда от повече наставления и помощ в организацията на своите бизнеси и инициативи.

Обикновено, след осем месеца закъснение, около 75% от завършените продукти се доставят на тези спонсори, финансирали идеята срещу обещанието за тяхното получаване. Данните показват сериозен проблем в стимулирането на хора редовно да финансират идеи в платформи crowdfunding платформи.

Цялата инфографика за колективното финансиране:

счетоводни услуги