MicroCredit и бързи кредити за дома и бизнеса

Всеки поне веднъж в живота си е взимал пари на заем. Дали това е било за покупката на жилище, необходима техника за дома или инвестиция. В развитите капиталистически държави като САЩ например, животът на заем е култура. Хората не се притесняват както в България да вземат пари от банки или небанкови финансови институции и да посрещнат непредвидените си разходи. Въпрос на познания и финансова култура, която за съжаление на нашите географски ширини, е на много ниско ниво.

MicroCredit е небанкова финансова институция, която предлага бързи кредити (парична помощ) за индивидуални потребители и малкия и среден бизнес. Небанковите финансови институции представляват дружества, които изпълняват част от дейностите на банките като извършване на платежни услуги, финансов лизинг, гаранционни сделки, парично брокерство, консултации, издаване на електронни пари и др. Те подлежат на регистрация (което гарантира тяхната легитимност, законност и предпазва потребителите), а БНБ поддържа публичен регистър, който лесно може да бъде проверен от бъдещите кредитоискатели.

Продуктите, които се предлагат от бързи кредити MicroCredit, са подходящи както за нуждите на дома и индивидуалните потребители, така и за малкия и среден бизнес като оборотни или инвестиционни средства. Небанковата финансова институция предлага три основни продукта. Един от тях е CrediHome, предназначен за всеки, който има нужда от допълнителни средства от 200 до 3000 лева. Заемът се отпуска без необходимост от доказване на доход, обезпечение или поръчители, а се изплаща за срок от 9 до 48 седмици или от 3 до 12 месеца.

CrediGo отпуска малко по-големи суми пари (от 600 до 3000 лева) и е предназначен за хора с доказан доход. Отново не се изисква обезпечение или поръчители, а връщането се осъществява за срок от 6 до 18 месеца. При този продукт MicroCredit осигурява 30-дневен гратисен период за плащане на първата вноска, а изплащането се осъществява на равни месечни вноски по банков път.

Това е изключително удобен финансов инструмент, който попълва непредвидени разходи и улеснява периода до заплата. Времето за изплащането му е съобразено с индивидуалните изисквания и възможности на всеки кредитоискател, а разплащането може да се осъществи директно на консултант, в един от 70-те локални офиса в цялата страна или по банков път.

CrediTrade представлява фирмен бърз кредит на стойност от 200 до 3000 лева, който се отпуска за срок от 3 до 18 месеца с фиксирана лихва и равни седмични или месечни вноски. Начинът на одобрение е свързан с минимална документация, а в рамките на 30 дни кредитоискателя има възможност да върне безлихвено заетата сума. Гратисният период за първа вноска е 45 дни, а връщането става на консултант, в офис или по банков път. Подходящ за оборотни средства или за инвестиции, лихвите по кредита се признават като разход на фирмата.

Ето защо услугите на MicroCredit са подходящи за всеки.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This