Съвсем скоро профилът ви в LinkedIn ще претърпи пълна промяна!

Социалната мрежа показа новия дизайн на потребителските страници, който има за цел да улесни вашето общуване и взаимодействие с бизнес партньори, колеги и професионални познати. Но бъдете търпеливи: подобреният и по-изчистен облик постепенно ще стане достъпен за всички регистрирани в сайта.

За да стигне до новия дизайн на профилите, разработчиците на LinkedIn за започнали от нулата. Вече, когато попълвате информацията в профила си, първо ще виждате свързани с вашата професия секции като проекти, езици, резултати от тестове, сертификации и т.н. Освен това ще получите и интересна визуализация на това колко завършен е вашия профил, както и откъде идват повечето ви професионални контакти.