В нашата култура думите „просто“ и „опростено“ носят някакво негативно значение, което засенчва истинската им същност. Сякаш всичко, което не е сложно и трудно, е недостойно в очите хората. Новите ни писатели създават дълги, сложни за разбиране текстове, а преводачите съсипват яснотата на чуждоезичните творби. Някои наивно смятат, че ако създадат почти неразбираемо от първо прочитане съдържание, ще изглеждат като умни и авторитетни личности. А в същност създават една непроходима пропаст между тях и техните читатели.

Думите не са информация. Те служат, за да предават информацията. Колкото по-малко думи използвате и колкото по-добре ги подбирате, толкова по-добре ще разпространите идеите си.

Plain

Думата „plain“ (английски език) има две значения. Основното е поле; равнина. Второто е прилагателно за опростен, ясен, разбираем, недвусмислен.

Plain text (тоест опростен текст) илюстрира съвсем ясно идеята на опростеното писане. Когато се вгледате в полето, виждате всичко – слънчогледите, близките дървета, дори чезнещите в далечината къщи на близките села. По същия начин, когато четете опростен текст, разбирате всичко с идеална яснота. Дори за какво се говори в последните параграфи, които се губят сред изобилието от букви. Сякаш гледате поле посред слънчев бял ден. Един поглед е достатъчен да откриете целия пейзаж.

Опростеното е красиво

Изпитвам огромно уважение към авторите, които пишат разбираемо и лаконично. Знам достатъчно добре колко усилия трябват, за да създадеш едно наистина лесно за четене и усвояване парче текст, защото се стремя да го правя във всяка моя статия.

Опростеният текст е красив текст – той е организиран, отчетлив, ясен. Не използва излишни думи, а намира най-подходящите, за да предаде нужната информация. Точно там е неговата красота.

Манифест на разбираемото писане

Ще споделя няколко страхотни идеи, които ще ви помогнат да създавате опростени текстове. Не съм измислил нито един от тях – тази работа са свършили експертите по информационен дизайн и всички лесно-разбираеми автори от историята на света. В следващите няколко реда се намират колективни знания, от които всеки може да се поучи.

1. Използвайте кратки изречения, когато можете.

2. Точни, изпълнени със значение думи от разговорния език.

3. Деятелен залог. „Котката подгони мишката“ и „мишката бе подгонена от котката“. Първият вариант е много по-приятен за читателите.

4. Търсете скрити глаголи. „Ще предоставим подходящата информация на екипа“ съдържа скрит глагол. Можете да го префразирате в достатъчно ясното „ще информираме екипа„.

5. Опростявайте. „Няма признаци за бъдещо развитие на проекта Wave от Google.“ → „Google не дават признаци, че ще развиват Wave в бъдеще.“

6. Без излишни/сложни думи.

Въпреки факта че въпреки

Имайки предвид факта, че; Поради факта, че защото, тъй като, понеже

Предшествайки преди

В случай, че ако

Този документ е създаден с целта да подчертае определена информация, съдържана в останалите документи от папката. Този документ подчертава информация от останалите документи в папката.

7. Говорете в позитивен тон.

Участниците в конкурса, които не спечелят първите три места, няма да получат остъпка от магазина.

Спечелилите първите три места в конкурса ще получат отстъпка от магазина.

8. Не използвайте термини, ако можете да използвате обикновени думи.

9. Илюстрирайте с изображения.

10. Номерирайте и слагайте в списъци различните идеи.

Пред вас стоят десет идеи, с които можете да създавате лесни за четене и разбираеми текстове. Използвайте ги както и където пожелаете =)

Pin It on Pinterest

Shares
Share This