Samsung-wants-to-use-your-bloodstream-as-biometric-authentication

Сканиране на ириса, или лицето? Това вече не е достаъчно за Samsung, която кандидатства за патент, описващ метод за удостоверяване на потребителя, който разчита на измерване на кръвното налягане.

Докато механиката на сензора включва вече познатите ни скенери, намиращи се в задната част на телефона и активен монитор, то голяма част от работата ще се извършва от софтуера за обработка на данни, които ще бъдат използвани за генериране на модел подобен на патерн в приложението за удостоверяване, който ще се съчетае с останалите мерки за сигурност.

samsung-blood-flow-patent

Този модел ще може да различи промените в кръвното налягане, а алгоритми ще отчитат диастоличните и систоличните пикове и стандартните отклонения. В крайна сметка чувствителната технология се основава на относително анонимни данни, а самото приложение може да бъде настроено за определен праг на точност в основния модел.

Би било интересно как подобна технология ще бъде интегрирана в бъдещите устройства на корейския гигант, заедно с останалите биометрични данни, но дори и това да не се случи, метод за измерване и следене на кръвното налягане би бил полезен от гледна точка на здравето на потребителите.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This