01_top_charts_isometriс

YouTube обяви, че музикалните класации ще бъдат интегрирани в приложението Music и ще бъдат достъпни чрез търсене. Преди това те бяха видими само за отделни домейни.

Чартовете трябва вече да са достъпни в приложението, като за всичките 29 пазара, на които YouTube Music се предлага ще има 5 плейлиста – три специфични за страната и два глобални. Потребителите могат да добавят чартове, които харесват в библиотеките си, за да следят тенденциите.

Графиките ще се актуализират ежеседмично и показват тенденциите в музиката както локално, така и глобални в категории като Top Songs и Top Music Videos, като изобразяват не само текущата позиция на изпълнителя, но и дали тя се е придвижила нагоре или надолу. YouTube твърди, че нейните класации са по-точни от тези на Bilboard, след като Bilboard промени начина на показване, фаворизирайки потоците от платени услуги като Apple Music и Spotify.