2019-01-20-image-6

Може би сте забелязали, че през последните седмици в социалните мрежи се върти едно предизвикателство – да публикувате своя снимка преди 10 години и сега. Това може да изглежда като медийна тенденция, която цели да покаже колко сте се променили, но според някои изследователи целта му е съвсем друга. В своя в Wired, статия Кейт О’Нийл повдегна въпроса за целта на десетгодишното предизвикателство в социалните медии. Тя предполага, че всичко това е сложна кампания за събиране на данни, с които ще се обучават алгоритмите за лицево разпознаване да откриват и прогнозират напредъка на възрастта.

Разбира се тази хипотеза съвсем не означава, че трябва да изтриете снимките, които сте публикували, или че милиони хора са били измамени. Голяма част от тези снимки вече са били публично достъпни. Тя смята, че предизвикателството просто е начин да се категоризират и класифицират данни, за да се улесни обучението на алгоритъма. Процесът на обучение изисква огромни количества предварително класифицирани данни, а традиционният подход би бил да се съберат хиляди снимки и да се класифицират ръчно, което може да е твърде скъпо и трудоемко. Благодарение на десетгодишното предизвикателство, цялата тази тежка работа е вече свършена. О’Нийл спекулира още, че застрахователните компании може да използват данните, за да определят кой застарява по-бързо от нормалното и може да има по-висок застрахователен риск, което пък от своя страна може да се използва за уверичаване на премиите, или отказ на покретие на някои клиенти.