В условията на новото нормално, дефинирано вследствие на световната здравна криза, породена от Covid-19, темата за дигиталната трансформация става все по-актуална, а стратегията, свързана с нейното практическо прилагане, е жизненоважна за бизнеса. С тези думи Лора Иванова, изпълнителен директор на SoftwareONE в България, откри онлайн семинар на тема „Готови ли сте за новото нормално?“, организиран от компанията и посветен на успешните стратегии за дигитална трансформация в условията на новата реалност.

Защита на данните, гъвкавост на използваните ИТ решения и бърза адаптивност към условията на пазара са само част от предизвикателствата, с които днес се сблъсква ръководството на всяка една компания. Предизвикателство пред бизнеса в съвременните пазарни условия е също колаборацията и непрекъсваемостта на работния процес, особено в условията на дистанционна работа. Важно е и внедряването на иновации с цел осигуряване на по-висока ефективност и конкурентоспособност, които биха позволили на предприятията да преминат успешно през нeпрекъснато променящата се пазарна ситуация, наложена от новата реалност.

Според анкета, проведена от SoftwareONE и GR Consulting, около 30% от бизнеса не е готов за новото нормално. „Настоящите заплахи обаче са нови бизнес възможности, от които компаниите биха могли да се възползват, а успешната стратегия за това е дигиталната трансформация“, сподели Георги Ранделов, управляващ партньор в GR Consulting и гост-лектор в семинара.

Дигитализацията има различно проявление за отделните компании и всеки бизнес припознава промяната по свой начин. Експертите обаче дават 3 основни препоръки към организациите при реализиране на стратегията за дигитална трансформация. „Преди всичко ангажирайте вашите клиенти и бъдете по-иновативни в продажбите, внедрявайте нови елементи в клиентското изживяване и използвайте актуални бизнес модели на базата на данните“, посъветва Георги Ранделов.

Въпросът, който компаниите трябва да си зададат, е защо да направят инвестиция в ИТ и как тя ще им помогне, а самият процес на дигитална трансформация трябва да започне там, където тя е най-ефективна за клиентите. Целта в случая е да се увеличи желанието за покупка от страна на клиента, като в същото време се намалят разходите за ресурси, благодарение на внедряването на иновативни ИТ решения и технологии. Това може да се постигне чрез трансформация в две посоки – подобрение на индустриалната верига на добавена стойност, характерна за специфичния индустриален сегмент, в който оперира компанията, и подобрение във веригата на добавена стойност в самата организация, която включва както основните дейности (доставки, логистика, операции и производство, продажби и маркетинг, сервиз и поддръжка), така и поддържащите дейности (човешки ресурси, финанси и ИТ). „Работете със своя верига на добавена стойност, а не следвайте готови модели“, съветва Георги Ранделов. Според него едно от най-големите предизвикателства в този процес е постигането на пълна синхронизация между отделните екипи и дейности, което е доста сложно в условия на промяна. Създаването на прототипи пък е важна част от изпълнението на стратегията за дигитална трансформация, защото помага да се тества нейната правилност и адекватност.

„Пандемията постави ИТ отделите на едно от първите места по значимост в организациите и доказа, че бизнесът няма да бъде адекватен на променящите се условия без тяхното активно участие и намеса“, коментира Лора Иванова. По нейните думи софтуерните активи са второто по разходи перо в компаниите след разходите за човешки ресурси. В същото време много от организациите нямат достатъчна информация за софтуерните си ресурси, а 73% от компаниите не разполагат с автоматизирани инструменти за следене и оптимизация на разходите за софтуерни лицензи и облачни услуги. Една трета от фирмите подлежат на одит всяка година във връзка със софтуерните си ресурси, като едновременно с това много компании трудно могат да предвидят консумацията си на софтуерни услуги за една година напред.

„Решението PyraCloud на SoftwareONE е автоматизирана платформа за следене на разходите за софтуерните и облачните услуги в реално време, която включва и модул от услуги за управление на софтуерните активи на компаниите“, коментира Лора Иванова. На практика PyraCloud представлява една-единствена платформа, чрез която може да се проследява използването на Майкрософт – Azure и Microsoft 365, AWS, Oracle, Citrix, IBM, VMware, Veeam и др. „PyraCloud е ефективно решение дори когато компанията следи само един вид абонамент и далеч не е задължително платформата да бъде внедрена в цялата си „всеобхватност, красота и ефективност“, за да бъде от полза на клиентите. Решението, подобно на процеса на дигитална трансформация, е непрекъснато развиващо и дообогатяващо се“, уточни Лора Иванова. Чрез използване на платформата на SoftwareONE може да се постигне между 20 и 30 на сто спестяване на разходите спрямо лицензионните схеми, а бюджетирането се извършва на база месечен абонамент.

В новата реалност дигиталната трансформация е важна стратегическа стъпка за компаниите. И управлението на ИТ процесите и активите от своя страна е неразделна част от тази стратегия. „Доверете се на професионалистите, които ще ви помогнат да разработите и реализирате успешно стратегия за дигитална трансформация – посъветва Георги Ранделов. – И търсете партньори, за които съвместната работа е много повече от една месечна фактура и които ще бъдат до вас във всеки един момент с професионален съвет и дълбоко познание за вашия бизнес и нужди.“

писмени преводи