profit

Маржът на брутната печалба отбелязва рекордно високи стойности благодарение на ефективно изпълнената основна стратегия

 

Xiaomi Corporation обяви неодитираните си консолидирани резултати за трите месеца, които приключиха на 30 септември 2023 г. („третото тримесечие на 2023 г.“ или „Периодът“). Чрез прилагането на ключовата си оперативна стратегия, която се фокусира върху „двоен акцент на мащаба и рентабилността“, и стратегията за създаването на повече премиум продукти, Xiaomi значително успя да увеличи както приходите, така и рентабилността си. Групата постигна първия тримесечен ръст на приходите на годишна база за последните шест тримесечия, а тримесечната ѝ печалба достигна двугодишен връх. През третото тримесечие на 2023 г. общите приходи на Групата нараснаха до 70,9 млрд. юана. Коригираната нетна печалба достигна 6 млрд. юана, което представлява ръст от 182,9% на годишна база. Коригираната нетна печалба на Групата за първите три тримесечия беше 1,7 пъти по-голяма от общата печалба за миналата година, надминавайки пазарните оценки.

Основателят, председател и главен изпълнителен директор на Xiaomi Corporation Лей Джун определи през октомври тази година нова цел за периода 2020-2030 г. С нея Групата се ангажира с устойчиви инвестиции в основополагащи ключови технологии и е посветена на това да се превърне в лидер в развиващата се сфера на глобалните свръхмодерни технологии. Тя подчертава силния ангажимент на Xiaomi към инвестициите в научноизследователска и развойна дейност („НИРД“). През третото тримесечие на 2023 г. разходите за НИРД на Xiaomi достигат 5 млрд. юана, което е с 22,0% повече на годишна база. Служителите в областта на НИРД са се увеличили и представляват повече от 53% от общия брой на служителите. Групата надгради стратегията си от „Smartphone x AIoT“ до „Human x Car x Home“ и представи най-новата си операционна система Xiaomi HyperOS, интегрирайки всички нужди на потребителите в една интелигентна екосистема от персонални устройства, смарт продукти за дома до смарт мобилност.

Xiaomi ефективно изпълнява стратегията си за „двойни усилия спрямо мащаба и рентабилността“. През третото тримесечие на 2023 г. маржът на брутната печалба на Групата достигна 22,7 %, отбелязвайки увеличение за четири последователни тримесечия. Общата стойност на материалните запаси възлиза на 36,8 млрд. юана, което представлява спад от 30,5 % на годишна база, достигайки най-ниското си ниво за последните единадесет тримесечия. Спадът даде възможност на Xiaomi гъвкаво да адаптира бизнес стратегията си в отговор на променящите се изисквания на индустрията. Към 30 септември 2023 г. паричните ресурси на Групата продължиха да нарастват, достигайки рекордно високо ниво от 127,6 млрд. юана, осигурявайки на Xiaomi солидна основа за насърчаване на иновациите.

Премиум смартфоните увеличават продажбите си и добиват популярност, което води до рекордно висок марж на брутната печалба

През третото тримесечие на 2023 г. световните доставки на смартфони отбелязват лек спад от 1,1% на годишна база. Но доставките на смартфони на Xiaomi не се поддават на препятствията, като показват ръст както на годишна база, така и на тримесечна („QoQ“). Глобалните доставки на смартфони на компанията възлизат на 41,8 млн. броя, което е най-високото ниво за последните шест тримесечия.

През този период бизнесът със смартфони на Xiaomi отбеляза 13,8% ръст на приходите спрямо предходното тримесечие, достигайки връх от 41,6 млрд. юана. Маржът на брутната ѝ печалба достигна рекордно високите 16,6%, което представлява увеличение със 7,7 процентни пункта на годишна база. Като неразделна част от основната стратегия на Групата, Xiaomi продължи да напредва със своята стратегия за повече премиум продкути, получавайки широко одобрение от потребителите и постигайки забележителни продажби. През октомври Групата пусна на пазара серията Xiaomi 14 в континентален Китай. Пет минути след пускане на пазара, продажбите на Xiaomi 14 Series достигнаха шест пъти повече от първоначалния обем на продажбите на Xiaomi 13 Series, като надхвърлиха един милион единици в първоначалния период на продажби и получиха положителни оценки от над 99% в JD.com. Xiaomi пусна шест последователни серии премиум модели смартфони, включително серията Xiaomi 14, като всички те получиха изключително положителни отзиви от клиентите през първия месец след пазарното им представяне.

Според Canalys Xiaomi е единствената марка сред трите най-големи, която е отбелязала увеличение на доставките на годишна база през това тримесечие, което е в основата на повторния растеж. С пазарен дял от 14,1 % Xiaomi запазва третото си място в класацията по доставки на смартфони в световен мащаб за тринадесет поредни тримесечия. Тя заема челната тройка в 55 държави и региони и се класира в челната петица в 65 държави и региони, като затвърждава статута си на лидер в индустрията.

Xiaomi продължи да подобрява ефективността на новия си бизнес с търговия на дребно. По данни на трети страни през третото тримесечие на 2023 г. офлайн каналите са допринесли за над 55% от общия брой продадени премиум смартфони в континентален Китай. По време на последния фестивал на пазаруването Double 11 кумулативната брутна стойност на стоките (GMV) на Xiaomi възлиза на над 22,4 млрд. юана, което поставя нов рекорд по време на тази фестивали за пазаруване.

Свързаността се уъвършенства, за да се стимулира растежът на сегмента IoT и лайфстайл продукти

През третото тримесечие на 2023 г. приходите от IoT и лайфстайл продуктите на Групата възлизат на 20,7 млрд. юана, което представлява увеличение от 8,5 % на годишна база, а маржът на брутната печалба достига рекордно високо ниво от 17,8 %, което представлява увеличение от 4,3 процентни пункта на годишна база.

Продуктите от екосистемата на Xiaomi се гордеят с удобството на взаимосвързаността. Към 30 септември 2023 г. броят на свързаните IoT устройства (с изключение на смартфони, таблети и лаптопи) в платформата AIoT на Групата достигна 699 милиона, което представлява увеличение от 25,2% на годишна база; броят на потребителите с пет или повече устройства, свързани с платформата AIoT на Групата (с изключение на смартфони, таблети и лаптопи), достигна 13,7 милиона, което представлява увеличение от 26,0% на годишна база.

Смарт телевизорът на Xiaomi продължава да заема водеща позиция в континентален Китай. Според All View Cloud („AVC“) през третото тримесечие на 2023 г. доставките на телевизори на Групата са на първо място в континентален Китай. Освен това, според Canalys световните доставки на таблети са се увеличили с повече от 120% на годишна база, като за първи път влизат в челната петица на световната класация за доставки на таблети.

Постигане на съвършенство и засилване предимствата при интернет лидерството

Водени от разширяването на своята интелигентна екосистема и непрекъснатото оптимизиране на оперативната ефективност, приходите от интернет услугите на Xiaomi достигнаха поредния си тримесечен рекорд, като достигнаха 7,8 млрд. юана, което представлява увеличение от 9,7% на годишна база. Маржът на брутната печалба на интернет услугите на компанията достигна 74,4 %, което представлява увеличение с 2,3 процентни пункта на годишна база. Месечните активни потребители („MAU“) на MIUI в световен мащаб и в континентален Китай достигнаха рекордни стойности. През септември 2023 г. глобалните MAU на MIUI достигнаха 623 милиона, което представлява увеличение от 10,5 % на годишна база, докато MAU на MIUI в континентален Китай достигна 152 милиона, което представлява увеличение от 7,4 % на годишна база.

Стратегията за глобализация на Xiaomi има огромен потенциал. През Периода приходите на Xiaomi от интернет услуги в чужбина се увеличиха с 35,8% на годишна база до 2,3 млрд. юана, достигайки рекордно високи стойности и съставлявайки 30,0% от общите приходи от интернет услуги. Рекламните печалби на Xiaomi през третото тримесечие на 2023 г. достигнаха 5,4 млрд. юана, което представлява увеличение от 15,7% на годишна база, поставяйки още един тримесечен рекорд. Като използва последователни оперативни иновации, гейминг бизнесът на Xiaomi нараства на годишна база за девето поредно тримесечие. 

Стратегическо надграждане до „Human x Car x Home“ 

През третото тримесечие на 2023 г. разходите за НИРД на Xiaomi възлизат на 5 млрд. юана, което е с 22,0% повече на годишна база. Групата се ангажира с привличането и развитието на технологични таланти. Към 30 септември 2023 г. Групата има 17 563 служители в областта на НИРД, което представлява повече от 53% от служителите ѝ. Освен това Xiaomi продължи да разширява възможностите си в областта на интелектуалната собственост, за да насърчава иновациите. Към 30 септември 2023 г. тя е получила повече от 35 000 патента в световен мащаб.

През октомври 2023 г. Xiaomi представи новата си операционна система Xiaomi HyperOS, която е ориентирана към потребителя, проектирана и пригодена за връзка между лични устройства, автомобили и смартпродукти за дома в интелигентна екосистема. С Xiaomi HyperOS целта на компанията е да постигне цялостeн рефакторинг, като стремежът е оптимизиране на производителността на устройствата, междуустройствена интелигентна свързаност, проактивна интелигентност, цялостна сигурност и отворена платформа. Ядрото на Xiaomi HyperOS се формира от самостоятелно разработената от Xiaomi система Xiaomi Vela със силна персонализация на системата Linux. Групата преструктурира фундаментални модули, като например график на производителността, управление на задачите, управление на паметта, както и управление на файловете, което води до значително повишаване на производителността и ефективността. По отношение на интелигентната свързаност между устройствата, Xiaomi HyperConnect, собствената ѝ усъвършенствана рамка за интелигентна връзка между устройствата, улеснява високоефективните връзки между множество устройства и осъществява максимално сътрудничество. Ангажиментът на Групата за проактивен интелект доведе до Xiaomi HyperMind, интелигентния когнитивен център за множество устройства. Xiaomi HyperOS прави още една стъпка напред, като поддържа усъвършенствани AI технологии и дава възможност на устройствата да предоставят множество функции, управлявани от изкуствен интелект. По отношение на цялостната сигурност, нейната самостоятелно разработена среда за надеждно изпълнение (TEE), работеща на специален хардуер, служи като основа на подсистемата за сигурност. Xiaomi използва цялостно криптиране чрез TEE за предаване на данни между устройствата, разширявайки защитния си механизъм до взаимосвързаните модули за сигурност. Освен това, Xiaomi HyperOS се съобразява с принципа на отворената платформа. Групата отправя отворени покани към разработчиците на приложения и интелигентен хардуер и им предоставя свободен достъп до Xiaomi HyperConnect, а също така обяви и отворения сървър на Xiaomi Vela, давайки възможност на разработчиците в световен мащаб за повече иновации и сътрудничество.