gmail

Дясната странична лента на Gmail улеснява достъпа до информация с един поглед. Можете да прегледате календара си, задачите или бележките, без да напускате имейлите, което ви позволява да препращате информация лесно и удобно. Сега Google обяви ново допълнение към тази лента – Контакти. След като пристигне в следващите две седмици, в него ще можете да видите всички подробности за даден контакт, идеално подредени до съобщенията.

Новата функция е подобрение, спрямо малките картички, които се появяват, когато задържите курсура върху изображението на контакта и ви предоставят само най-основните подробности, като име на организация и някои преки пътища за изпращане. Когато докоснете бутона за “повече информация”, страничната лента се отваря и виждате още телефони, адреси и това дали сте получавали имейли и съобщения от тях преди.

gmail-contacts-side-panel

Страничната лента е особено мощен инструмент за организации, които използват Google Workspace и, ако данните са добавени правилно от администраторите, служителите ще могат да видят с кои колеги работят, кой ги управлява, местоположение, офис и др. Новият елемент на страничната лента вече започва да навлиза и трябва да е достъпен за всички потребители на Gmail в следващите две седмици.