bee-usda-flickr

Google въведе една особено полезна за страдашите от елергии потребители функция. Съвместно с Weathcr Chanel, компанията ще нтегрира индекса за полени и всеки ще може да потърси стойността на нивата му на мобилния й сайт, или в приложението, за да прецени опасността в определен ден от рисковите сезони пролет и есен.

Потребителите ще могат да настроят и известия, чрез приложениет Google, за да научават своевременно, когато рискът за здравето им е особено висок. За да направят това те трябва само да потърсят „pollen levels” и след това да докоснат бутона за известяване на появилия се прозолец.

Screen_Shot

Според публикацията на самия интернет гигант, сезонните алергии засягат един от всеки пет човека, така че тази нова функция ще бъде особено полезна за тях всяка година в периода от апирл до май и след това през септември.

д-р Георги Христов

Pin It on Pinterest

Shares
Share This