Spotlight

TikTok има нов конкурент, в лицето на Snapchat, след като компанията стартира Spotlight – нов раздел в приложението, който ще показва създадените от потребителя видеоклипове.

Въпреки, че не за пръв път приложението откроява клипове от потребители, те за първи път ще се показват на видно място в него. В случай, че това не е достатъчно, за да мотивира хората да създават съдържание, Snapchat ще вложи сериозни средства за това. Компанията посочва, че ще изплаща 1 милион далара дневно до края на годината на потребители, които споделят най-популярните клипове.

В някои отношения Spotlight изглежда подобно на TikTok и Reels на Instagram. Разделът разполага с автоматично възпроизвеждане на клиповете и можете да ги плъзнете нагоре или надолу за бързо придвижване. Алгоритъм ще определя кои от тях да се показват в емисията ви, въпреки че можете да изберете конкретни теми. Видеата в Spotlight са анонимни, освен ако нямате публичен профил. Забележително е, че функцията не позволява коментари. За потребителите най-привлекателна може би ще е възможността за печалба, но компанията не споделя точно колко се очаква да получи даден клиент, въпреки че плащанията ще се основават на формула за общия брой уникални показвания на клиповете в даден ден.