Hootsuite, популярният инструмент за управление на профили в социални медии, от днес работи и със страниците в Google+.

Всичките пет милиона потребителя на услугата имат достъп до новата функционалност. Все още, обаче, няма поддръжка на Google+ профили поради ограничения от Google.

Hootsuite предоставя на потребителите си удобен интерфейс, през който те централизирано могат да координират своите стратегии в социалните медии и да общуват със своите фенове.

Снимка – blog.hootsuite.com

Дигиталните маркетолози, които използват Hootsuite за мениджмънт на своите страници, могат да управляват и комуникират с кръговете от потребители на Google+. На тяхно разположение са пълен сет от инструменти за събиране и анализ на данни.