Betaworks – собствениците на Bit.ly и News.me, са в своя летен разгар. След като дигиталната компания направи смело решение да закупи някогашния лидер в споделянето на линкове Digg.com, сега стана ясно че разработват и нова социална търсачка в реално време.

Снимка – TheNextWeb.com

Експерименталната търсачка се нарича Realtime и е достъпна за ограничен брой бета тестъри. Знаем, че засега използва данни от улугата за споделяне на линкове Bit.ly, за да определи какво в момента е популярно в глобалния интернет – класирайки го при търсене.

Снимка – Архив

Услугата е все още в ранен етап на тестване и резултатите й са далеч от задоволяващи. При търсене за „маркетинг“ с резултати на български език, получих единствен резултат от блог статия как Македония е най-големият потребител на Google Analytics. Доста забавно, но в същия момент нерелевантно.

С добро интегриране на данните от Bit.ly, обновения от 1 август Digg.com и евентуални данни от социални мрежи (главно Facebook и Twitter), Realtime би имала потенциала да се превърне в една нова, различна и популярна социална търсачка.